Enquête woningbehoefte Burdaard e.o.Wilt u graag verhuizen? Of kent u iemand die graag in Burdaard wil wonen? Wat voor type woning zoekt u? In de Brêge van april is een woonenquête bijgevoegd en de enquête staat online op www.burdaard.com. Wij horen graag wat de woonwensen zijn en roepen alle inwoners van Burdaard e.o. op om de vragenlijst in te vullen. Dat kan tot 24 april 2021. De papieren enquête kunt u inleveren bij de 'Super oan 'e Ie.

Zoals u wellicht bekend, heeft de gemeente voor Burdaard geen concrete woningbouwplannen. De beschikbare bouwkavels zijn inmiddels verkocht en er worden geen bestaande woningen meer te koop aangeboden. Dit betekent dat er bij eventuele verhuisplannen geen mogelijkheden zijn om naar Burdaard te verhuizen of in Burdaard te blijven wonen, dit geldt voor zowel jong als oud. Het onderwerp wonen staat hoog op de agenda van Dorpsbelang. Om de gemeente ervan te overtuigen dat er wel degelijk een behoefte is aan een toekomstbestendige woningvoorraad die aansluit bij de woningbehoefte van jong en oud zal het helpen dit te benadrukken doormiddel van een gezamenlijk geluid vanuit de bewoners. Op basis van de uitkomsten gaat dorpsbelang actief aan de slag om nieuwbouw wat aansluit bij de behoefte in Burdaard te kunnen realiseren.Klik hier om de enquête in te vullenShare
Copyright www.burdaard.nl