Op zoek naar een huurwoning in Burdaard e.o.?

Op dit moment woont u in een eigen woning of een huurwoning in Burdaard. Daarbij kunnen u of uw gezinsleden ook woningzoekende zijn. Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een grotere of juist een kleinere woning, of op leeftijd bent en een gelijkvloerse woning nodig hebt. Misschien wil uw zoon of dochter binnenkort zelfstandig gaan wonen, of heeft u te maken met een scheiding.

Allemaal situaties waarin u of uw gezinsleden op zoek kunnen zijn naar een huurwoning.

Opbouwen inschrijftijd
Er is niet voor iedereen direct een andere woning beschikbaar, vaak geldt een wachttijd. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, moet u inschrijftijd opbouwen. Inschrijftijd is de tijd die u staat ingeschreven als woningzoekende. Bij het toewijzen van een beschikbare woning wordt naar deze inschrijftijd gekeken. Degene die het langste staat ingeschreven als woningzoekende, komt bovenaan de lijst van toewijzing te staan. Er is sprake van een inkomenstoets.

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich kosteloos inschrijven als woningzoekende.

Het is belangrijk om deze inschrijftijd op te bouwen.


In Burdaard zijn 2 woningcorporaties actief: Thús Wonen en WonenNoordwest Friesland. Inschrijven als woningzoekende kan via de website www.frieslandhuurt.nl Op deze website worden alle beschikbare woningen van woningcorporaties Accolade, Elkien en Wonen Noordwest Friesland aangeboden. Op www.thuswonen.nl kunt u zich inschrijven als woningzoekende bij Thús Wonen.

Inschrijven als woningzoekende betekent niet dat u direct uit uw huidige woning wilt vertrekken. Het betekent dat u zich voorbereidt op de toekomst. Om zo op termijn eventueel wel een (andere) huurwoning te kunnen betrekken.

Jaarvergadering Dorpsbelang 2021

Uitnodiging Jaarvergadering

Vrijdag 29 oktober 2021

om 20.00 uur in MFC ‘Het Spectrum’

Voor deze vergadering is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Lees meer...

Enquête veiligheid buitengebied Noardeast-Fryslân

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn een project gestart om de veiligheid in het buitengebied te verbeteren. Stap voor stap worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Er is aandacht voor onderwerpen als diefstal, inbraak en ondermijning. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar het onderhoud van de openbare ruimte met als doel om te zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken, maar onaantrekkelijk voor (ondermijnende) criminaliteit.

Op dit moment staat er een enquête open die ingevuld kan worden door inwoners van het buitengebied en bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn: http://bit.ly/veilig-buitengebied 

Steenhuisenbrug van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juli 2021 gestremd voor alleen het autoverkeer.

Vanwege uitvoering van een aantal werkzaamheden waaronder het herstellen van de slijtlaag op het brugdek en schilderwerkzaamheden dient de brug gestremd te worden voor het autoverkeer ter plaatse van de brug, fietsers en wandelaars kunnen er wel langs. Het autoverkeer zal omgeleid worden via de omleidingsroute Dokkumerstraatweg-Kolkhuiserbrug-Hikkaarderdyk.

Verder zal de brug niet gestremd zijn voor de scheepvaart.

Burdaard bang voor meer sluipverkeer en ongelukken.

BURDAARD – Dorpsbelang Burdaard verwacht meer sluipverkeer en ongelukken als de Lauwersseewei wordt aangepast naar een 80 kilometer weg. Nu geldt op de provinciale weg van Dokkum tot Aldtsjerk nog een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Als de snelheid wordt aangepast naar een maximum van 80 kilometer zal dat volgens dorpsbelang Burdaard voor veel automobilisten reden zijn om van Dokkum, via Burdaard, richting Leeuwarden te rijden. Want de tijdwinst op de Lauwersseewei valt dan voor een groot deel weg, zo weet voorzitter Jaap Hiemstra van dorpsbelang Burdaard. “No geane der ek al genôch minsken oer de Burdaarderstrjitwei fan Dokkum, troch Burdaard, nei Ljouwert. En at de Lauwersseewei minder ynteressant wurdt ha we de eangst dat it hjir folle drokker wurdt mei slûpferkear. En dat soe net in moaie sitewaasje wêze foar it doarp”.

Ook is Hiemstra bang dat het aantal ongelukken zal toenemen. “Wy ha hjir in gefaarlike krusing by de entree fan it doarp. Yn it ferline ha dêr al ferskate, slimme ûngelokken plakfûn. In skoftke lyn sels noch in ûngelok mei dealike ôfrin. Mei mear slûpferkear kinne je wol neigean dat it der allegear net better op wurdt.”

Dorpsbelang is niet van plan om echt op de barricaden te gaan staan, als het gaat om de aanpassing van de Lauwersseewei naar 80 kilometer weg. “Mar wy litte ús wol alfêst hearre sadat provinsje en gemeente yn elts gefal op ‘e hichte binne fan ús beswieren”, aldus voorzitter Hiemstra. Over de exacte stand van zaken rondom de aanpassing van de Lauwersseewei kon de provinsje Fryslân dinsdag nog geen reactie geven.

Bron: https://www.rtvnof.nl/video-burdaard-bang-voor-meer-sluipverkeer-en-ongelukken/529385/Copyright www.burdaard.nl