Wonen Noordwest Friesland

www.lossefearren.nl

Losse fearren geeft mensen met ideeën met € 300,- een extra zetje om in actie te komen. Gelukkig kent ieder dorp wel een aantal mensen die zich er voor inspannen het leven in hun dorp aangenamer te maken.

Losse fearren biedt ons dorp kansen
Met Losse fearren draagt Wonen Noordwest Friesland een steentje bij aan kleinschalige projecten die dorpen leuker, mooier en gezelliger maken. Sinds de lancering van Losse fearren in 2009 kregen honderden verenigingen en particulieren een bijdrage voor hun project.

Moeten sommige dorpen Losse fearren nog ontdekken, in dorpen als Tzum, Ried en Oosterbierum kloppen inwoners al vaker aan voor een steuntje in de rug.
Leefbaarheidscoördinator Willem Seepma is blij met al die aanvragen: ‘Als woningbouwcorporatie steunden we altijd al grotere projecten die de leefbaarheid ten goede komen, zoals de verbouw van een dorpshuis of de herinrichting van een dorpsplein. Met Losse fearren dragen we nu ook een steentje bij aan kleinere projecten. Want juist ook dat soort kleinere projecten maken dat het fijn is om in een dorp te wonen.’

Lees meer...

Copyright 2013 www.burdaard.nl - Ontwerp en realisatie door VISUAFIX