Enquête veiligheid buitengebied Noardeast-Fryslân

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn een project gestart om de veiligheid in het buitengebied te verbeteren. Stap voor stap worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Er is aandacht voor onderwerpen als diefstal, inbraak en ondermijning. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar het onderhoud van de openbare ruimte met als doel om te zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken, maar onaantrekkelijk voor (ondermijnende) criminaliteit.

Op dit moment staat er een enquête open die ingevuld kan worden door inwoners van het buitengebied en bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn: http://bit.ly/veilig-buitengebied 

Steenhuisenbrug van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juli 2021 gestremd voor alleen het autoverkeer.

Vanwege uitvoering van een aantal werkzaamheden waaronder het herstellen van de slijtlaag op het brugdek en schilderwerkzaamheden dient de brug gestremd te worden voor het autoverkeer ter plaatse van de brug, fietsers en wandelaars kunnen er wel langs. Het autoverkeer zal omgeleid worden via de omleidingsroute Dokkumerstraatweg-Kolkhuiserbrug-Hikkaarderdyk.

Verder zal de brug niet gestremd zijn voor de scheepvaart.

Burdaard bang voor meer sluipverkeer en ongelukken.

BURDAARD – Dorpsbelang Burdaard verwacht meer sluipverkeer en ongelukken als de Lauwersseewei wordt aangepast naar een 80 kilometer weg. Nu geldt op de provinciale weg van Dokkum tot Aldtsjerk nog een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Als de snelheid wordt aangepast naar een maximum van 80 kilometer zal dat volgens dorpsbelang Burdaard voor veel automobilisten reden zijn om van Dokkum, via Burdaard, richting Leeuwarden te rijden. Want de tijdwinst op de Lauwersseewei valt dan voor een groot deel weg, zo weet voorzitter Jaap Hiemstra van dorpsbelang Burdaard. “No geane der ek al genôch minsken oer de Burdaarderstrjitwei fan Dokkum, troch Burdaard, nei Ljouwert. En at de Lauwersseewei minder ynteressant wurdt ha we de eangst dat it hjir folle drokker wurdt mei slûpferkear. En dat soe net in moaie sitewaasje wêze foar it doarp”.

Ook is Hiemstra bang dat het aantal ongelukken zal toenemen. “Wy ha hjir in gefaarlike krusing by de entree fan it doarp. Yn it ferline ha dêr al ferskate, slimme ûngelokken plakfûn. In skoftke lyn sels noch in ûngelok mei dealike ôfrin. Mei mear slûpferkear kinne je wol neigean dat it der allegear net better op wurdt.”

Dorpsbelang is niet van plan om echt op de barricaden te gaan staan, als het gaat om de aanpassing van de Lauwersseewei naar 80 kilometer weg. “Mar wy litte ús wol alfêst hearre sadat provinsje en gemeente yn elts gefal op ‘e hichte binne fan ús beswieren”, aldus voorzitter Hiemstra. Over de exacte stand van zaken rondom de aanpassing van de Lauwersseewei kon de provinsje Fryslân dinsdag nog geen reactie geven.

Bron: https://www.rtvnof.nl/video-burdaard-bang-voor-meer-sluipverkeer-en-ongelukken/529385/Skieppekoptrofee

De begeerde Skieppekoptrofee ging dit jaar naar het vrijwilligerspaar Gerlof en Iesie de Graaf. Zij steken veel tijd en energie in hun vrijwilligerswerk voor het MFC. Beiden hebben al vele jaren allerlei initiatieven getoond voor ons dorp om het MFC tot een toplocatie te maken voor bijeenkomsten met een grote verscheidenheid aan thema's, bruiloften, verjaardagsfeesten, huldigingen, films, lezingen, proeverijen etc. etc. Ook in het afgelopen jaar met de (gedeeltelijke) sluiting van het MFC hebben ze veel geregeld om de nodige aanpassingen te doen. Zij kregen een bos bloemen en de Skieppekoptrofee uitgereikt in de nieuwe zaal van het MFC. Met op de achtergrond de Gerrit Goukespoldermolen, waarvoor Gerlof zich volledig heeft ingezet bij de restauratie van deze Amerikaanse windmotor en daarbij een hele mooie website bij houdt www.gerritgoukesmolen.jimdofree.nl 


Hekwerk langs de sloot bij de speeltuin wordt in week 23 vervangen

De gemeente Noardeast-Fryslân gaat het hekwerk langs de sloot bij de speeltuin in week 23 vervangen (7-11 juni). Hier mist ook een deel (ca. 2-3 meter), dit wordt aangepast. Eind week 22 worden de oude hekken verwijderd en afgevoerd.
Copyright www.burdaard.nl